อาจารย์บิ๊ก


สอนอยู่ที่

 1. โรงเรียนกวดวิชาชีวะอาจารย์บิ๊ก – สามเสน กรุงเทพฯ
 2. สถาบันกวดวิชายูเบรนติวเตอร์ – ขอนแก่น
 3. สถาบันกวดวิชาเบรนเซ็นเตอร์ – หาดใหญ่
 4. โรงเรียนกวดวิชา GET – สยาม
 5. โรงเรียนกวดวิชา GET – นครสวรรค์
 6. คณะวิทยาศาสตร์ – มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ผลงานทางวิชาการ

 • หนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • หนังสือเฉลยข้อสอบโควตา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • Doctoral Dissertation : (2012)
      Secendary Metabolies Produced by Streptomyces parvulus strain J6.2
 • Master Thesis : (2007)
      การตรวจสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากแอกติโนมัยซิสที่แยกได้จากบริเวณชายหาดและป่าชายเลน
 • Senior project : (2004)
      การติดตามการย่อยสลายฟีแนนทรีนของเชื้อ Sphingobium sp. สายพันธุ์กลาย P2::gfp ในระบบนิเวศจำลองดิน
 • Student Trainee Project : (2003)
      การลดปริมาณไนโตรเจนในน้ำทิ้งโดยการปรับปรุงระบบบำบัด บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ โรงงานปทุมธานี

 

ผลงานด้านการสอน

 • อาจารย์ผู้สอนวิชาชีววิทยา โครงการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยในโรงเรียนต่างๆ เช่น
      ภาคกลาง   โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ รัตนาธิเบศร์ วิสุทธิกษัตรี ธัญบุรี สตรีศรีสุริโยทัย อัสสัมชัญศรีราชา
                      สระบุรีวิทยาคม สามพรานวิทยา บางแพปฐมพิทยา
      ภาคอีสาน   โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อนุกูลนารี ชัยภูมิภักดีชุมพล มัธยมวานรนิวาส
                      ร่มเกล้า อากาศอำนวยศึกษา ผดุงนารี วาปีปทุม เสลภูมิ กุดบาก สว่างแดนดิน สุรนารี คำม่วง
      ภาคใต้       โรงเรียนธิดานุเคราะห์ แสงทองวิทยา จะนะชนูปถัมภ์ หาดใหญ่วิทยาลัย 2 ปลายพระยาวิทยาคม
 • อาจารย์พิเศษคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ผู้ช่วยสอน วิชาจุลชีววิทยาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย